Wschód słońca nad wydmami, Francja region Bordeaux
UMÓW WIZYTĘ  tel. 535 987 807

Konsultacja wstępna 

to pierwsze jedno do trzech spotkań z klientem, w trakcie których rozmawiamy o tym, co go sprowadziło do mojego gabinetu, z jakimi problemami czy trudnościami się boryka, czego oczekuje po spotkaniach ze mną. W trakcie tego spotkania zaczynamy poznawać siebie nawzajem. Klient ma okazję usłyszeć, w jaki sposób pracuję i zadać pytania, na które chciałby znać odpowiedź. Wstępnie określamy sprawy, którymi się będziemy zajmować podczas kolejnych spotkań i umawiamy się na dalszą pracę w formie pomocy psychologicznej lub psychoterapii. 
Czas: 50-75 minut / 1-3 spotkania         Koszt wizyty: 140 zł

Pomoc psychologiczna 

to kilka lub kilkanaście spotkań poświęconych rożnego rodzaju trudnościom życiowym, dylematom wokół jakiejś sprawy, rozwiązaniom aktualnych problemów, wsparciu klienta w sytuacji kryzysu. Taka pomoc jest z założenia krótkoterminowa - umawiamy się na konkretny, jasno nazwany i ograniczony obszar do pracy. Po zakończeniu pracy, na którą się umówiliśmy, kończymy współpracę albo też umawiamy się na dalszą pracę nad innymi obszarami, trudnościami lub nad całościową zmianą sposobu funkcjonowania. Każde spotkanie pomocy psychologicznej trwa 50 min.
Czas: 50 minut / raz w tygodniu           Koszt wizyty: 140 zł

Psychoterapia indywidualna 

to na ogół dłuższa i głębsza praca psychologiczna z klientem, w trakcie której ma on okazję przyjrzeć się trapiącym go problemom z różnych perspektyw, zobaczyć w jaki sposób na to, co obecnie się dzieje w jego życiu, mogą wpływać wydarzenia z przeszłości, poznać w jaki sposób funkcjonuje, co go powstrzymuje przed dokonaniem istotnych zmian w życiu, których pragnie.... Praktycznie każda psychoterapia indywidualna jest nieco inna, bo pracujemy nad innymi sprawami i każdy klient jest innym człowiekiem, co często pociąga za sobą także nieco inne metody pracy. To co jest wspólne, to spotkanie dwojga ludzi: klienta i psychoterapeuty w przestrzeni gabinetu, relacja która stopniowo się między nimi rozwija, wspólne ustalenia nad czym pracujemy oraz wreszcie praca na rzecz klienta nad tym, co jest przyczyną kłopotów i cierpienia w jego życiu. Psychoterapia indywidualna trwa co najmniej pół roku. Spotykamy się z klientem co tydzień o ustalonej porze, każde spotkanie trwa 50 minut.
Czas: 50 minut / raz w tygodniu          Koszt wizyty: 140 zł

Terapia par

to sposób pracy, który proponuję osobom mającym kłopoty przede wszystkim w obszarze relacji z najbliższą osobą - komunikacji, bliskości, wzajemnych oczekiwań, rozwiązywania trudnych sytuacji. Charakterystyczną cechą pracy z parą jest to, iż zadaniem psychoterapeuty jest wspieranie relacji, nie zaś któregokolwiek z partnerów. Oznacza to na przykład, że w sytuacji konfliktu czy różnicy zdań psychoterapeuta prowadzący sesję nie staje po żadnej ze stron, ale dąży do tego, aby partnerzy usłyszeli siebie nawzajem, poznali swoje intencje, uczucia, myśli i dzięki temu mogli lepiej się rozumieć, a także lepiej wspólnie funkcjonować. Terapię par często wybierają osoby, których relacje w bliskim związku wyraźnie się pogorszyły i nie są już satysfakcjonujące, ale które jednocześnie chcą sobie dać szansę na ich naprawienie zanim zaczną rozważać możliwość rozstania. Psychoterapia par trwa zwykle kilka miesięcy do roku. Spotykamy się z klientami co tydzień na 50 minut lub też co dwa tygodnie na 90 minut.
Czas: 90 minut / co dwa tygodnie       Koszt wizyty: 240 zł

UMÓW WIZYTĘ  tel. 535 987 807

Fale nad brzegiem oceanu, Francja region Bordeaux

Warsztaty rozwojowe 

to propozycja dla osób, które chcą się rozwijać w wybranym przez siebie kierunku. Dotychczas przygotowałam dwa tematyczne cykle spotkań dla swoich klientów. Pierwszy z nich poświęcony jest pracy ze stresem, drugi - poznawaniu samego siebie. Każdy cykl stanowi swoistą zamkniętą całość - składa się z określonej liczby kilkugodzinnych spotkań grupowych, w trakcie których przechodzimy przez kolejne obszary związane z tematyką danego cyklu. Korzystamy przy tym z przygotowanej struktury pracy, obejmującej wykłady, dyskusje, a także przede wszystkim różnego rodzaju ćwiczenia - indywidualne i grupowe. Pracujemy w małych grupach, dzięki czemu każdy z uczestników może maksymalnie wykorzystać czas warsztatów: cieszyć się uwagą prowadzącego, uzyskać potrzebne wyjaśnienia, dostać wsparcie w razie potrzeby, wymieniać poglądy z innymi uczestnikami. 

Więcej informacji o warsztatach rozwojowych można znaleźć tutaj: 
Trenerzy i psychoterapeuci, z którymi współpracuję, prowadzą także w gabinecie przy ulicy Cynamonowej następujące szkolenia dla rodziców oraz grupę wsparcia: